Videa Blog

DO ÚTROB VUE.JS EKOSYSTÉMU A ZPĚT - Milan Felix Šulc

  1. sraz přátel PHP v Pardubicích - Nejenom vymazlovat API, ale často je potřeba aplikaci vytunit i na client-sde. Vue.js je skvělý nástroj, který se vyrovná i Reactu či Angularu. Projdeme nějaké základy, trochu si zaprogramujeme. Nakonec se rychle podíváme na framework Nuxt.js a vygenerujeme dokumentaci ve Vuepress. .

    client-sde 6.6.2018, loď Arnošt Pardubice

Partneři akce: Digital Solutions, Česká Symfony komunita, JetBrains

Made by: Daniel Bek

Dotazy?