Videa Blog

Novinky v Symfony 4.1 - Routovanie

Eduard Barnáš  

Symfony framework pokračuje v začatom trende inovácií vo svojej verzií 4.1 a opäť prináša množstvo zaujímavých noviniek. Poďme sa teda spolu pozrieť na novinky v súvislosti s routovaním.

Predtým ako sa vrhneme na novinky, upresníme si termín vydania verzie 4.1. Podľa roadmapy uverejenej na oficiálnej stránke je release stable verzie naplánovaný na máj 2018. Hurá, už tento mesiac. :)

Nový rýchlejší router

Router vo webovej aplikácií plní dve základné úlohy, a to generovanie URL adries z parametrov a mapovanie URL adries na interné zdroje aplikácie.

Ako je to teraz?

Aktuálny router z dôvodu optimalizácie výkonu generuje v čase kompilácie našej aplikácie novú triedu, ktorá obsahuje všetky optimalizované definície rout. Pre každú URL adresu teda existuje v tejto triede definícia regulérneho výrazu.

Po zavolaní metódy match() s príslušným reťacom, hľadá router vyhovujúcu definíciu skúšaním, čiže dochádza k opakovanému volaniu metódy preg_match().

Ako to bude po novom?

Základnou myšlienkou refaktoringu routovacej komponenty bolo obísť opakované volanie metódy preg_match() a to spojením viacerých regulárnych výrazov v jeden.

S touto myšlienkou v minulosti prišiel Nikita Popov vo svojom článku zo zákulisia svojej knižnice FastRoute.

K technickým detailom komponenty napísal Nicolas Grekas dva články:

Podľa jeho meraní je nová komponenta 15x rýchlejšia ako FastRoute!

Ako nový router použiť?

Najprv musíte všetky Vaše doterajšie routy zmazať a ...

Ufff, to by bol veľmi zlý scénar. Nič také nerobte, nie je potrebné!

Stači jednoducho po vydaní stable verzie Symfony 4.1 ak povýšime závislosť v composer.json.

"require": {
  // ...
  "symfony/framework-bundle": "^4.1",
  // ...
},

Následne zavoláme príkaz na aktualizáciu závislostí.

composer update

Nový router funguje! Úžasné, že? :)

Pri povýšení frameworku (framework-bundle) môže dojsť aj k povýšeniu ostatných dodatočných balíčkov, ako napríklad security-bundle, twig-bundle, orm-pack a podobne. To je v poriadku, pokiaľ ste na ich povýšenie pripravený.

Zmeny verzií odporúčam, pre poriadok, zaniesť do composer.json.

Internacionalizácia rout

Doteraz, ak sme potrebovali pracovať s viacjazyčnými URL adresami, museli sme použiť bundle tretej strany, napríklad JMSI18nRoutingBundle, pretože router takúto možnosť priamo nepodporoval.

To je už minulosťou, Symfony router od verzie 4.1 podporuje internacionalizáciu rout.

Čo to presne znamená?

Internacionalizácia URL adries je integrovaná priamo do komponenty. Umožňuje nám definovať samostatné adresy pre každý jazyk v časti path v konfiguračnom súbore routes.yml.

admin-dashboard:
  controller: App\Controller\Admin\DashboardController
  path:
    sk: /nastenka
    en: /en/dashboard

Pokiaľ preferujeme inline definíciu v kontroleroch, zápis by mohol vyzerať takto.

use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;

final class DashboardController extends AbstractController
{
  /**
   * @Route(path={
   *   "sk": "/nastenka",
   *   "en": "/en/dashboard"
   * }, name="admin-dashboard")
   */
  public function __invoke()
  // ...
}

Router vytvorí pre každú adresu z path samostatnú routu s identifikátorom, ktorý je napríklad dashboard pre slovenský jazyk, či dashboard.en pre anglický jazyk.

Generovanie rout

Generovanie rout generátorom UrlGeneratorInterface alebo funkciou path() v šablóne ostalo nezmenené.

// Zápis bez parametru local, použije sa hodnota z requestu
$url = $urlGenerator->generate('dashboard');

// Klasický zápis s parametrom
$url = $urlGenerator->generate('contact', ['_locale' => 'en']);

// Ekvivalentný zápis podľa označenia routy
$url = $urlGenerator->generate('dashboard.en');

Inline definícia parametrov

Ak potrebujeme v URL adrese prenášať parametre, musíme k definícií routy pridať dodatočné argumenty ako requirements a prípadne defaults, ak má parameter preddefinovanú hodnotu.

admin-articles:
  path: /admin/articles/{page}
  controller: App\Controller\Admin\ArticleController
  defaults:
    page: '1'
  requirements:
    page: '\d+'

Takýto zápis sa zdal súdruhom zo SensioLabs ukecaný a preto navrhli jeho inlinový ekvivalent.

admin-articles:
  path: /admin/articles/{page<\d+>?1}
  controller: App\Controller\Admin\ArticleController

Viacerí si pri pohľade na tento zápis spomeniete na Nette, kde sa niečo podobné už používa.

Skratený zápis môžeme použit vo všetkých formátoch, napríklad aj v kontrolery.

use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;

final class ArticlesController extends AbstractController
{
  /**
   * Klasický zápis s requirements a defaults
   * @Route(path="/admin/articles/{page}", name="admin-articles", requirements={"page"="\d+"}, defaults={"page"="1"})
   */
  public function __invoke(int $page)
  // ...

  /**
   * Nový inline zápis
   * @Route(path="/admin/articles/{page<\d+>?1}", name="admin-articles")
   */
  public function __invoke(int $page)
  // ...
}

Záver

Vydanie stable verzie Symfony 4.1 je na spadnutie. Ostáva ešte veľa noviniek, ktoré zo sebou prináša nová verzia, o tom snáď niekedy nabudúce. :)

Ak ste nedočkaví odporúčam sledovať oficiálny blog Symfony frameworku.

Zdroje

Kontakt

Chcete Symfony naučiť alebo zvažujete jeho použitie na svojich projektoch? Oslovte ma - neoweb.sk