Videa Blog

Cyklomatická komplexita

Michal Katuščák  

Cyklomatická komplexita, neboli podmínková složitost je metrika indikující složitost zdrojového kódu.

Jedná se o jednu z hlavním metrik, díky které lze posoudit jeho kvalitu.

Udává počet různých cest skrze zdrojový kód. K čemu je to dobré? Díky tomu lze blíže odpovědět na 3 otázky:

 1. Je kód dobře testovatelný?
 2. Je kód snadno čitelný?
 3. Je kód dostatečně spolehlivý?

Pomáhá nám to také určit počet testů, které bychom měli na kódu provádět.

Video (4:45)

Video na Youtube

Jak se počítá?

Dle vzorce:

M = E – N + 2P

M = cyklomatická komplexita
E = hran v grafu
N = uzlů v grafu
P = připojených komponent - ukončení

Grafem se myslí CFG (control flow graph). Ten může vypadat následovně:

Control flow graph

Zjednodušeně lze ale říct, že:

cyklomatická komplexita = počet rozhodnutí + 1

Jako rozhodnutí lze považovat:

?
&&
||
or
and
xor
case
catch
elseif
for
foreach
if
while

Příklady

Příklad 1

function index() {
}

Cyklomatická komplexita je: 1, a to z důvodu, že existuje jediná cesta, kterou lze kódem projít. Žádný rozhodovací faktor zde není.

Příklad 2

function index($a, $b) {
  if ($a == $b) {
    $value = 1;
  } else {
    $value = 2;
  }

  return $value;
}

Cyklomatická komplexita je: 2, a to z důvodu, že existují 2 cesty, kterými lze kódem projít. Je zde 1 rozhodovací faktor.

Příklad 3

function index($a, $b) {
  if ($a == $b && $a > 1) {
    $value = 1;
  } else {
    $value = 2;
  }

  return $value;
}

Cyklomatická komplexita je: 3, a to z důvodu, že existují 3 cesty, kterými lze kódem projít. Jsou zde 2 rozhodovací faktory.

Příklad 4

function index($a, $b) {
  $value = 1;

  for ($i=$a;$i<$b;$i++) {
    $value++;
  }

  return $value;
}

Cyklomatická komplexita je: 2, a to z důvodu, že je zde 1 rozhodovací faktor. Napříč grafem jsou dvě cesty, kterými lze projít a to je možno vidět na grafu zobrazeném výše, který reprezentuje právě tuto funkci.