Videa Blog

SOLID principy: Princip otevřenosti a uzavřenosti

Michal Katuščák  

Princip říká, že:

Softwarové entity (třídy, moduly, funkce, atd.) by měly být otevřené pro rozšíření, ale uzavřené pro změnu.

Video (1:50)

Video na Youtube

Řekněme, že máme takovýto kód, kde jsou dvě třídy, které vrací response a jedna, která slouží pro jeho vytáhnutí:

<?php

class JsonResponse
{
  private $content = ["OK" => "true"];

  public function renderJson()
  {
    return json_encode($this->content);
  }
}

class XMLResponse
{
  private $content = ["OK" => "true"];

  public function renderXml()
  {
    $xml = new SimpleXMLElement('<main/>');
    array_walk_recursive($this->content, [$xml, 'addChild']);
    return $xml->asXML();
  }
}

class ResponseRender
{
  public function render($response)
  {
    if ($response instanceof JsonResponse) {
      return $response->renderJson();
    } elseif ($response instanceof XMLResponse) {
      return $response->renderXml();
    }
  }
}

Problém, který kód má je, že při vytvoření jakékoli další třídy XYResponse je potřeba upravit třídu ResponseRender. Do budoucna nám to může udělat mnoho potíží, které sice v tomhle jednoduchém kódu nejsou na první pohled vidět, ale v komplexnějším kódu nám mohou hodně zavařit.

Bude mnohem lepší, pokud napíšeme třídu ResponseRender tak, aby už nemusela být více upravována. Nestane se nám tak, že při jedné změně budeme muset upravit kód na více místech, než by bylo nutné.

Dle principu tedy uzavřeme třídu ResponseRender změnám tak, že budeme požadovat konkrétní typ argumentu $response, ať už interface nebo abstraktní třídu. Stále bude možné systém rozšířit o další typ Response, ale už bez nutnosti úprav dalších tříd.

Zvolil jsem zde cestu vytvořením rozhraní Renderable, který jasně definuje, že bude muset být implementována metoda render() vracející string:

<?php

interface Renderable
{
  public function render(): string;
}

class JsonResponse implements Renderable
{
  private $content = ["OK" => "true"];

  public function render(): string
  {
    return json_encode($this->content);
  }
}

class XMLResponse implements Renderable
{
  private $content = ["OK" => "true"];

  public function render(): string
  {
    $xml = new SimpleXMLElement('<main/>');
    array_walk_recursive($this->content, [$xml, 'addChild']);
    return $xml->asXML();
  }
}

class ResponseRender
{
  public function render(Renderable $response)
  {
    return $response->render();
  }
}

Zdroje