Videa Blog

SOLID principy: Princip jedné odpovědnosti

Michal Katuščák  

Princip jedné odpovědnosti (Single Responsibility Principle) je první z pěti principů SOLID (právě to S).

Jde o metodu, díky které se kód stává přehlednějším a srozumitelnější. Říká třídě, že je zodpovědná pouze za jednu jedinou věc.

Video (1:26)

Video na Youtube

Mám zde například třídu Person, která se uchovává data osoby, ale také validuje email. Což je právě ta věc, která by dle tohohle principu měla být samostatně.

<?php

class Person
{
  private $name;
  private $email;

  public function getName(): string
  {
    return $this->name;
  }

  public function setName(string $name)
  {
    $this->name = $name;
  }

  public function getEmail(): string
  {
    return $this->email;
  }

  public function setEmail(string $email)
  {
    if ($this->validateEmail($email)) {
      $this->email = $email;
    }
  }

  private function validateEmail(string $email): bool
  {
    if (filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
      return true;
    }

    throw new InvalidArgumentException("Email is not valid email");
  }
}

Řešením zde může být to, že se bude požadovat konkrétní typ pro email.

Vytvoříme třídu Email, která bude ihned při inicializaci validovat vstup. V konstruktoru proběhne validace. Následně ve třídě Person můžeme vyžadovat typ Email a budeme mít jistotu, že email vždy prošel validací.

<?php

class Person
{
  private $name;
  private $email;

  public function getName(): string
  {
    return $this->name;
  }

  public function setName(string $name)
  {
    $this->name = $name;
  }

  public function getEmail(): Email
  {
    return $this->email;
  }

  public function setEmail(Email $email)
  {
    $this->email = $email;
  }
}

class Email
{
  private $email;

  public function __construct(string $email)
  {
    if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
      throw new InvalidArgumentException("Email is not valid email");
    }

    $this->email = $email;
  }

  public function __toString()
  {
    return $this->email;
  }
}