Videa Blog

Doctrine 2 – Dědičnost entit

Tomáš Pilař  

Entity v ORM (objektově relační mapování) zachycují objekty z reálného světa a transformují je do tříd v programovacím jazyku. V reálném světě má vždy skupina objektů stejné vlastnosti a liší v některých detailech. Všichni lidé mají jméno, datum narození, pohlaví, ale liší se v barvě očí, pleti, dovednostech apod.

Při čistém návrhu entit by se nám tedy hodila dědičnost. Umí ji Doctrine zpracovat, a jak s takovou entitou pracuje?

Entita a její rodič

Ideální bude, když si problematiku rozebereme na konkrétním příkladu. Představme si, že jsme programátor, který programuje blog. Na blogu budou vycházet článku, ale i krátké novinky. Pro jednoduchost ukázek budeme chtít u článku ukládat pouze název, úvodní text (perex), obsah a autora. U novinky budeme chtít ukládat její název, obsah, štítek a autora. Jak budou vypadat Doctrine entity?

<?php

namespace App\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

/**
 * @ORM\Entity
 * @ORM\Table(name="article")
 */
class Article
{

  /**
   * @ORM\Id()
   * @ORM\Column(type="integer")
   * @ORM\GeneratedValue(strategy="IDENTITY")
   */
  private int $id;

  /**
   * @ORM\Column(type="string")
   */
  private string $header;

  /**
   * @ORM\Column(type="text")
   */
  private string $perex;

  /**
   * @ORM\Column(type="text")
   */
  private string $content;

  /**
   * @ORM\Column(type="string")
   * @var string
   */
  private string $author;

  // getters + setters

}
<?php

namespace App\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

/**
 * @ORM\Entity
 * @ORM\Table(name="news")
 */
class News
{

  /**
   * @ORM\Id()
   * @ORM\Column(type="integer")
   * @ORM\GeneratedValue(strategy="IDENTITY")
   */
  private int $id;

  /**
   * @ORM\Column(type="string")
   */
  private string $header;

  /**
   * @ORM\Column(type="text")
   */
  private string $content;

  /**
   * @ORM\Column(type="string")
   */
  private string $tag;

  /**
   * @ORM\Column(type="string")
   */
  private string $author;

  // getters + setters

}

Jak je vidět na první pohled entita News obsahuje stejné vlastnosti jako Article a liší se pouze ve štítku. V tento moment se nám může zdát jako zbytečné přemýšlet o nějaké dědičnosti. Možná…

Blogger, pro kterého blog programuje, se rozhodne, že by chtěl u článků a novinek přidat možnost ukládat datum publikace. Takže si jako programátor otevřeme entitu Article a přidáme novou vlastnost $publishedAt a implementujeme getter + setter. V tento moment bude následovat copy&paste nových věci i do entity News a jakožto zkušení programátoři, kteří píší čistý kód, prostě ten Ctrl+C nezmáčkneme. Rozhodneme se to implementovat pořádně tak, jak se sluší od zkušeného programátora.

Počáteční refaktoring

Zprvu musíme vydefinovat společné vlastnosti, které přeneseme do společného předka a od něj pak budou entity Article a News dědit.

Když se na entity podíváme, tak je jasné, že se bude jednat o vlastnosti název, obsah a autor. Entita Article má oproti entitě News navíc perex a News zase štítek. Nyní začíná veškerá sranda. :)

Vytvoříme tedy abstraktní třídu AbstractText, do které přesuneme vydefinované proměnné.

<?php

namespace App\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
use DateTime;

/**
 * @ORM\Entity
 * @ORM\Table(name="text")
 */
abstract class AbstractText
{

  /**
   * @ORM\Id()
   * @ORM\Column(type="integer")
   * @ORM\GeneratedValue(strategy="IDENTITY")
   * @var int
   */
  private $id;

  /**
   * @ORM\Column(type="string")
   * @var string
   */
  private $header;

  /**
   * @ORM\Column(type="text")
   * @var string
   */
  private $content;

  /**
   * @ORM\Column(type="string")
   * @var string
   */
  private $author;

  /**
   * @ORM\Column(type="datetime")
   * @var DateTime
   */
  private $publishedAt;

  // getters + setters

}

Následně entitu Article podědíme od AbstractText

<?php

namespace App\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

/**
 * @ORM\Entity
 * @ORM\Table(name="article")
 */
class Article extends AbstractText
{

  /**
   * @ORM\Column(type="text")
   * @var string
   */
  private $perex;

  // getter + setter

}

a nakonec podědíme od AbstractText i entitu News.

<?php

namespace App\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

/**
 * @ORM\Entity
 * @ORM\Table(name="news")
 */
class News extends AbstractText
{

  /**
   * @ORM\Column(type="string")
   * @var string
   */
  private $tag;

  // getter + setter

}

Propojení přes komentářové anotace

V tento moment, ještě Doctrine nedokáže pochopit, že chceme použít dědičnost u entit a je potřeba jí to oznámit přes speciální komentářovou anotaci. Otevřeme si tedy AbstractText a přidáme anotaci InheritanceType, DiscriminatorColumn a DiscriminatorMap.

<?php

namespace App\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

/**
 * @ORM\Entity
 * @ORM\Table(name="text")
 * @ORM\InheritanceType("JOINED")
 * @ORM\DiscriminatorColumn(name="discriminator", type="text")
 * @ORM\DiscriminatorMap({
 *     "article" = "Article",
 *     "news" = "News"
 * })
 */
abstract class AbstractText
{
  // zůstává stejné
}

V tento moment již Doctrine zná vše potřebné a můžeme si nechat vygenerovat nové schéma pro databázi.

Databázové schéma

Pro implementaci dědičnosti v relační databázi využívá Doctrine propojení přes primární klíč. Když si dáme vypsat SQL aktuálního databázového schématu, tak bude vypadat následovně.

// generováno pro PostgreSQL 9.6

CREATE TABLE text (id SERIAL NOT NULL, header VARCHAR(255) NOT NULL, content TEXT NOT NULL, author VARCHAR(255) NOT NULL, published_At TIMESTAMP NOT NULL, discriminator TEXT NOT NULL, PRIMARY KEY(id));
CREATE TABLE article (id INT NOT NULL, perex TEXT NOT NULL, PRIMARY KEY(id));
CREATE TABLE news (id INT NOT NULL, tag VARCHAR(255) NOT NULL, PRIMARY KEY(id));

ALTER TABLE article ADD CONSTRAINT FK_23A0E66BF396750 FOREIGN KEY (id) REFERENCES text (id) ON DELETE CASCADE NOT DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
ALTER TABLE news ADD CONSTRAINT FK_1DD39950BF396750 FOREIGN KEY (id) REFERENCES text (id) ON DELETE CASCADE NOT DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;

Jak je vidět, tak tabulky text, article a news sdílí hodnotu primárního klíče. V tabulce text je navíc sloupec discriminator, do kterého si Doctrine ukládá informaci o tom, která tabulka se je potomkem rodiče. Doctrine zde dbá na maximální výkon a tak při získávání dat z databáze rovnou propojí potřebné tabulky a načte všechna data v jediném SQL dotazu. Takto bude vypadat dotaz pro načtení všech článků.

// generováno pro PostgreSQL 9.6

SELECT t1.id AS id_2, t1.header AS header_3, t1.content AS content_4, t1.author AS author_5, t1.publishedAt as published_at_6, t0.perex AS perex_7, t1.discriminator
FROM article t0
INNER JOIN text t1 ON t0.id = t1.id;

Závěr

Doctrine nám umožňuje používat dědičnost i na úrovni databáze bez zbytečných hacků a magie. Díky této vlastnosti můžeme navrhovat čisté entity a nemusíme duplikovat stejné vlastnosti v entitách.

Chci se dozvědět více!

Zajímá tě dědičnost entit více do hloubky nebo se chceš přiučit jiným cool věcem? Přihlaš se na má školení Doctrine 2 právě teď! První školení s názvem "Doctrine 2 - Začínáme používat ORM" proběhne již příští středu a máme ještě pár míst! :)

Zde jsou materiály, které ti pomohou pochopit, jak to v Doctrine funguje hlouběji.