Videa Blog

Jak na akceptační testovaní pomocí Codeception

Matěj Račinský  

Jak automaticky testovat celé stránky a simulovat chování uživatele na webu pomocí Codeception

Co je to Codeception a proč jej používat?

Codeception je PHP knihovna umožňující testovat webové aplikace přímo v prohlížeči. Testuje tak z pohledu uživatele, jestli funguje celý web, jak backend, tak frontend, neomezuje se jen na testování jednotlivých tříd. Díky Codeception můžete snadno a rychle proklikat velkou část webu a otestovat celé uživatelské scénáře (například registraci, přihlášení, objednávku v eshopu apod.).

Dokumentace Codeception je k přečtení zde.

Codeception má v sobě několik knihoven, které jde pro testy používat.

Jak začít, co potřebuji?

Nejdříve si k projektu nainstalujeme přes composer Codeception:

composer require codeception/codeception --dev

Instalujeme Selenium

A nyní si stáhneme a zprovozníme Selenium Server.

java -jar -Dwebdriver.chrome.driver=chromedriver selenium-server-standalone-3.0.1.jar

Pokud používáme Windows, vytvoříme místo toho analogicky selenium.bat s obsahem

java -jar -Dwebdriver.chrome.driver=chromedriver.exe selenium-server-standalone-3.0.1.jar

Tento soubor spustíme. Nyní by měl nastartovat Selenium Server.

Všechno v Codeceptionu se řídí přes CLI. Od inicializace, přes vytváření testů (generování kódu pro skelet testů), až po spouštění.

Nejdříve Codeception inicializujeme:

codecept bootstrap

Pokud systém nenašel příkaz codecept, pak použijeme variantu s cestou (předpokládám, že jsme v rootu našeho projektu)

Tohle ve složce tests vytvoří složky pro různé druhy testů a konfigurační soubory se základním nastavením.

První test

Pro ukázku budeme testovat různé stránky na serveru seznam.cz. Díky tomu vidíme, že narozdíl od unit testů není na akceptační testování zapotřebí mít přístup ke zdrojákům, stačí běžící aplikace.

Nyní si nakonfigurujeme Codeception, aby používal URL adresu aplikace, kterou chceme testovat, a aby používal Selenium jako prohlížeč. To uděláme tak, že upravíme soubor acceptance.suite.yml a jeho obsah upravíme na

# acceptance.suite.yml

class_name: AcceptanceTester
modules:
  enabled:
    - WebDriver:
      url: https://www.seznam.cz
      browser: chrome
    - \Helper\Acceptance

Pokud chceme testovat naši vlastní aplikaci, použijeme stejnou adresu, jako používáme při ručném proklikávání. Řádek, kde je - WebDriver: říká, jaký prohlížeč chceme použít. Základní je PhpBrowser, ten sice neumožní testovat javascript, ale zato je o poznání rychlejší.

Nyní máme všechno připravené a můžeme se pustit do prvního testu.

Takže první test si vytvoříme:

codecept generate:cept acceptance Homepage

a jako u inicializace, pokud nemáme soubor codecept v cestě, použijeme variantu

vendor/bin/codecept generate:cept acceptance Homepage

(a jako výše, pro Windows se zpětnými lomítky)

Tento příkaz nám vytvořil soubor tests\acceptance\HomepageCept.php Otevřeme si ho a rovnou můžeme psát jednotlivé testy. Otestujeme načtení hlavní stránky a zda obsahuje všechny důležité prvky. Testujeme tedy homepage seznam.cz. Testovat přítomnost prvků můžeme jak testováním, zda je na stránce nějaký text, tak CSS selectory nebo XPath selectory.

// tests/acceptance/HomepageCept.php

$I = new AcceptanceTester($scenario);
$I->wantTo('Test homepage');  //nic nevykonává, ale slouží pro nás. Když test neprojde, vypíše se mimo jiné tento string
$I->amOnPage('/');       //kontrola, že jsem na homepage
$I->seeElement("form input[id=\"fulltext-field\"]");  //testuji, zda vidím vyhledávací okno
$I->seeElement("span.gadget__calendar");        //kontrola, že se vypisuje den
$I->seeElement("div.gadget--novinky");         //je zobrazený rámeček s novinkami
$I->see("Novinky", "div.gadget--novinky");       //a v rámečku je napsán text "Novinky"

Test spustíme následovně:

codecept run

Také můžeme pouštět pouze konkrétní testovací soubory:

codecept run acceptance HomepageCept

Formuláře a přechod na jiné stránky

Nyní si zkusíme otestovat vyhledávání a pár prokliků z něj.

// tests/acceptance/HomepageCept.php

$I = new AcceptanceTester($scenario);
$I->amOnPage('/');
$I->fillField("form input[id=\"fulltext-field\"]", "php"); //do vyhledávacího políčka se zadá php
$I->click("form button.button--submit");
$I->waitForElement("div.searchpage", 3);        //počkáme, než se stránka s výsledky načte, ale max. 3 sekundy
$I->seeNumberOfElements("div.results > div", 13);    //13 výsledků yhledávání
$I->see("1 filipínské peso", "div.results > div");   //ve výsledcích je kurz filipínského pesa
$I->click("#navGoods");                 //překliknu na záložku zboží
$I->waitForElement("main header", 3);          //počkám na načtení
$I->see("Informatika a výpočetní technika", "main header > h1");  //zjistím, že php spadá pod výpočetní techniku
$I->click("Zobrazit podrobnosti", "main article");         //prokliknu se na detail prvního zboží
$I->seeInCurrentUrl("vyrobek/php-nejen-pro-zacatecniky-cd");    //zkontroluji slug v url

Přehled všech použitelných metod je dostupný v dokumentaci Codeceptionu

Cest třídy a OOP psaní testů

Pokud nechceme jen procedurální testy, ale chceme je lépe členit, je možné psát testy i objektově, pomocí Cest tříd. Ty vygenerujeme takto

codecept generate:cest acceptance Homepage

a vidíme, že máme vytvořenou třídu HomepageCest v souboru tests/acceptance/HomepageCest.php.

Testy můžeme psát do jakýchkoli public metod, kromě metod začínajících podrtžítkem. Ty mají specifický význam: