Videa Blog

Jak funguje Dependency Injection v Symfony a v Nette

Petr Olišar  

V tomto článku si ukážeme základy Dependency Injection – jaký je rozdíl mezi Nette presenterem a Symfony controllerem. A jak přenést trochu chování Nette do Symfony.

Dependency Injection (DI) + Container

DI a container už bude asi většina čtenářů znát, takže jen rychlovka pro připomenutí:

 1. DI slouží k předávání závislostí konstuktorem
 2. Container je služba, která vytváří a poskytuje objekty

Spojením DI a containeru získáme tyto výhody:

// Presenter/Controller
final class ...
{
  public function actionDefault()
  {
    $this->myClass->send();
  }
}
// MyClass
class MyClass
{
  public function __construct(Mailer $mailer)
  {
    $this->mailer = $mailer;
  }

  public function send()
  {
    $this->mailer->send()
  }
}

Jak to funguje v Nette?

Presenter je v Nette registrovaný jako služba. Takže i on je sestavovaný containerem a mohou mu být vloženy závislosti do konstruktoru. Pak by řetězec závislostí Presenter > MyClass > Mailer mohl vypadat nějak takhle:

// Presenter
use Nette\Application\UI\Presenter;

final class TestPresenter Extends Presenter
{
  public function __construct(MyClass $myClass)
  {
    $this->myClass = $myClass;
  }

  public function actionDefault()
  {
    $this->myClass->send();
  }
}
// MyClass
class MyClass
{
  public function __construct(Mailer $mailer)
  {
    $this->mailer = $mailer;
  }

  public function send()
  {
    // Some logic
    $this->mailer->send();
  }
}

Každá třída má svou závislost a nepůjde získat z containeru aniž by svou závislost dostala. Všechny závislosti jsou přehledně vidět v konstruktoru a nikde není žádná skrytá závislost.

Výsledek

Jak to funguje v Symfony

Controller v Symfony jako služba registrovaný není, a tak mu není možné vložit jinou závislost konstruktorem. Místo toho existuje traita ContainerAwareTrait, která předává controlleru celý container. Pokud bychom měli stejnou situaci jako v předchozí části, pak by vypadala následovně:

// Controller
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;

final class TestController extends AbstractController
{
  public function indexAction()
  {
    $this->myClass = $this->container->get('myClass');
    $this->myClass->send();
  }
}
// MyClass
class MyClass
{
  public function __construct(Mailer $mailer)
  {
    $this->mailer = $mailer;
  }

  public function send()
  {
    // Some magic
    $this->mailer->send();
  }
}

Základní rozdíl je tento řádek:

$this->myClass = $this->container->get('myClass');

Na začátku jsme si definovali 3 úkoly, které chceme po spojení DI a containeru. Podívejme se, co jsme splnili:

Výsledek

Controller jako služba

Naštěstí existuje řešení! Bundle Symplify/ControllerAutowire, který automaticky registruje controller jako službu do containeru. Po instalaci se bude controller chovat stejně jako presenter v předchozí ukázce.

Bude mu možné předat závislost konstruktorem a získáme tím všechny přednosti, které jsme chtěli po spojení DI a containeru. Navíc při použití traity ControllerAwareTrait fungují i všechny pomocné metody z FrameworkBundle.

// Controller
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;

final class TestController extends AbstractController
{
  public function __construct(MyClass $myClass)
  {
    $this->myClass = $myClass;
  }

  public function indexAction()
  {
    $this->myClass->send();
  }
}
// MyClass
class MyClass
{
  public function __construct(Mailer $mailer)
  {
    $this->mailer = $mailer;
  }

  public function send()
  {
    // Some logic
    $this->mailer->send();
  }
}

Výsledek

Zdroje