Videa Blog

Adminer pre Redis, Memcache, RabbitMQ

Michal Lulčo  

Pred nejakým časom som potreboval vyhľadávať a zoraďovať dáta v Redise. Takže som si k tomu napísal jednoduchý PHP skript. A keď už som ho mal napísaný, chcel som pomôcť aj dalším ľuďom, ktorí by riešili podobný problém ako ja.

Rozhodol som sa preto, že napíšem rozšírenie do Adminera.

Nevyhovoval mi však úplne štýl, akým je Adminer napísaný. Hlavne spôsob pridávania nových rozšírení v podobe nových typov systémov je až príliš orientovaný na SQL. Napr. pri zmene typu systému sa nezmení ani prihlasovací formulár (vždy sú tam len políčka server, username, password a database).

Rozhodol som sa, že skúsim vytvoriť aplikáciu, v ktorej by sa na takéto možnosti rozšírenia myslelo hneď od začiatku (na kopec iných vecí sa určite nemyslelo :) ale tak to chodí).

A tak vznikla aplikácia, ktorej názov je UniMan (původně Adminer Next Generation, skrátene Adminer NG).

V čom je napísaný a čo podporuje

UniMan je napísaná ako jednoduchá Nette aplikácia s využitím Twitter Bootstrapu.

V súčasnosti umožňuje pripojenie k

Pracuje sa na možnosti pripojenia k Elasticsearch-u a PostgreSQL.

Ako vyzerá

Všetky typy pripojení majú vlastný prihlasovací formulár:

Adminer NG Login
Login screen


A vlastné spracovanie požiadaviek. Aktuálna verzia slúži len na vypisovanie, filtrovanie a zoraďovanie dát z jednotlivých systémov:

Adminer NG Redis lists
Výpis položiek pre Redis databázu


Adminer NG Redis hash with filter
Filtrovanie kľúčov v Redis Hash-i

V Redise si takto môžete prezerať

Pre memcache sú to

V RabbitMQ sú k dispozícii

A pre MySQL

Samozrejme, pracuje sa aj na editácii a vytváraní záznamov / tabuliek / databáz atď.

Chceš si ho vyskúšať?

Môžete si stiahnuť aktuálnu verziu z GitHubu a spustiť sh scripts/init.sh, ktorý za vás spustí composer install a vytvorí priečinky /log a /temp v roote aplikácie.

Pokiaľ vám niečo bude chýbať (čo je v tejto fáze vývoja viac ako isté), môžete spraviť issue alebo ideálne rovno pull request. Vopred za všetky ďakujem :)

Ak sa chcete čokoľvek opýtať alebo konštruktívne skritizovať, napíšte do diskusie :)